Radiowy spot reklamowy

Specyfika reklamy radiowej, a także jej niezwykła skuteczność sprawiają, że tworzenie spotów reklamowych jest ograniczone szeregiem wymogów.

Tak jak każda reklama, spot radiowy powinien być przede wszystkim oryginalny, powinien wzbudzać zainteresowanie, intrygować i przyciągać uwagę słuchaczy. Niestety na przyciągnięcie uwagi słuchacza, twórcy spotów reklamowych mają niewiele czasu. Spot reklamowy musi być krótki, czytelny i wyrazisty.

Każdy spot reklamowy tworzony na potrzeby radia, składa się z trzech etapów. Pierwszy, to kilkusekundowe wprowadzenie, które ma za zadanie przyciągnąć uwagę słuchaczy. Następnie mamy właściwą prezentację zalet reklamowanego produktu. Na końcu następuje zamknięcie sprzedaży, czyli zaproszenie klienta do zakupu.

Reklamy radiowe powinny być realizowane przy użyciu języka potocznego. Komunikat reklamowy powinien mieć postać krótkich zdań lub równoważników, o składni i słownictwie charakterystycznym dla codziennej polszczyzny. W takim przekazie twórcy powinny unikać słownictwa wyrafinowanego, by przekaz trafił do każdego słuchacza.

Ważnym elementem każdej reklamy radiowej są efekty dźwiękowe, muzyka, a także głosy lektorskie. Te trzy niezwykle istotne elementy, jeśli zostaną dobrze skomponowane, mogą dać niezapomniany efekt i sprawić, że przekaz reklamowy będzie skuteczny. Muzyka i efekty dźwiękowe odpowiednio dobrane mogą skutecznie wydobyć z przekazu reklamowego jego najistotniejsze elementy. Przy nadawaniu reklamy w radiu można także wykorzystać różne poziomy głośności, a także akustykę.

Agencje zajmujące się tworzeniem reklam radiowych, opracowują przede wszystkim scenariusze takich spotów, oprawę muzyczną, a także doborem głosów. Niezwykle istotnym elementem spotu reklamowego nadawanego w radio, podobnie jak w przypadku reklamy telewizyjnej i reklamy prasowej, jest slogan. Powinien on być krótki, łatwy w zapamiętaniu, a także powinien jednoznacznie kojarzyć się z reklamowanym produktem.